Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

majko.sk
Označenie inzercie
Miloš Majko

Označenie inzercie

  Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Expedicia Nahorny Karabach
Označenie inzercie
Expedicia 100. vyrocie VOSR Petrohrad
Označenie inzercie
Kazachstan Astana 2017
Označenie inzercie
Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedícia Moldavsko - Podnestersko - Ukrajina   2015
Označenie inzercie
Obcan rozhodni -MAJKO
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Historické fotografie
Sereď
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
Linky
Videá

Starosta Holička sa držal a jeho arogancia nastúpila až v druhej polovici zasadania. Znovu z peňazí občanov rozdával zamestnancom úradu.

200

Šintava   |   Posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v Šintave bolo opätovne zaujímavé. Aj občasný návštevník rokovacej sály si nemohol nevšimnúť drobné, no podstatné zmeny, ako napr. zakrytie stola, za ktorým starosta počas rokovania nervózne trepotal nohami a košík s kvetinami, za ktorým sa tentokrát schovával pred občanmi. 

Poslanci OZ opätovne neschválili diskusiu občanov, čím už tradične potvrdili svoje pohŕdanie ich názormi a nezáujem si vypočuť problémy, ktoré občanov trápia. Poslankyňa Režňáková do rokovania presadila dva body a to opätovné schválenie uznesenia starostom vetovaného rozhodnutia o vodovode na Nitrianskej ulici a uskutočnenie uznesenia, na základe ktorého už pol roka má starosta predložiť dôležitý dokument týkajúci sa jeho poverenia konať v dôležitej veci za obec.

Zo začiatku rokovanie nepripomínalo tie minulé, starosta Holička sa držal a jeho arogancia nastúpila až v druhej polovici zasadania. Nepomohli dokonca ani dobre mienené pohlavky" od kontrolórky - starosta si pozor na slová nedal.

Najväčšia diskusia sa začala pri bode programu - rozpočet obce na rok 2018. Diskusiu otvoril poslanec Šimulčík, ktorý bol na  obsah bodu výborne pripravený.  Týkalo sa to hlavne benefitov všetkých zamestnancov v pôsobnosti  obecného úradu (OÚ)  ako zamestnávateľa. O nadštandardných platoch pracovníčok OÚ sme písali v minulosti. Evidentne je im málo a zatúžili po ďalších výhodách, ktoré im majú zaplatiť občania. Ide napríklad o nadštandardné dôchodkové pripoistenie, ktoré je vo zvyku zpravidla v dobre prosperujúcich súkromných firmách. Obyvateľov obce tento luxus v prípade schválenia bude stáť skoro 7 000 Eur. To však nie je všetko, starosta chce, aby sa občania zamestnancom OÚ poskladali aj na podstatne vyššie odmeny. Oproti roku  2017 chce z peňazí občanov rozdať viac odmien, čím  dôjde k navýšeniu súčasného stavu o asi 85 %. To je štedrosť jednotlivca z cudzieho vrecka, čo? Navýšenie odmien sa snažila obhajovať tzv. ekonómka  Tóthová (tá permanentne ukričaná pani neuvedomujúca si svoje miesto pri rokovaní poslaneckého zboru), ktorá argumentovala  tvrdením, že  2%-tné navýšenie je povinné. Taktne opomenula ostatných asi 83 %. (pri niektorých položkách na odmenu je navýšenie viac ako  100%)  Len aby nedošlo k omylu, poslanec Šimulčík nenavrhoval žiadne znižovanie odmien, no chcel zachovanie stavu roku  2017 bez navyšovania výdavkov. Keď spočítame všetky navrhnuté benefity pre zamestnancov OÚ, malo by ísť zhruba o 10 000 Eur na rok. Chápeme, že o rok budú voľby a tak má starosta snahu rozdávať,  no takto zoširoka by mohol zo svojho. Tak by sme zistili, kde má jeho štedrosť hranice. Pre upresnenie, materiál o odmenách navrhoval starosta Holička a spracovala ho už menovaná úradníčka  Tóthová.

Poslanec Šimulčík veľmi rozumne navrhol zrušenie benefitov v podobe tretieho dôchodkového piliera a odmien a presunutie týchto peňazí  zo súkromných vreciek kde majú skončiť do vybudovania detského ihriska, ktoré by minimálne desaťročie slúžilo všetkým deťom v dedine. Poslanci ale veci vidia inak a namiesto všetkým deťom financie nechali zamestnancom úradu.

Ďalšou vecou týkajúcou sa rozpočtu, bolo zníženie predpokladaných nákladov na Deň oslobodenia. Poslanec Šimulčík argumentoval porovnaním nákladov na organizáciu Mikuláša pre deti (700 Eur) a na  MDD  (1400 Eur), teda pre deti z celej obce. Na deň oslobodenia úrad predpokladá vo výške  1200 Eur. Ide o kladenie vencov a zrejme následné občerstvenie pre účstníkov tejto akcie. Šimulčíkov návrh predpokladal na akciu vyčleniť  200 Eur na vence a prípitok pre prítomných. Na tento návrh najviac "prskal" poslanec Matušica a  rozčúlene návrhy na šetrenie navrhnuté kolegom Šimulčíkom  odsudzoval. Matušica operoval tvrdením, že suma v konečnom dôsledku môže byť aj nižšia, no Šimulčík potvrdil, že aj opačne vyššia a preto navrhoval strop vo výške už spomenutých  200 Eur. Poslanec Šimulčík aj v tomto prípade navrhol  1000 Eur presunúť na vybudovanie detského ihriska  pre staršie deti v obci. Poslanci opätovne Šimulčíkov návrh neschválili.

Ďalší bod sa týkal kontrolnej činnosti kontrolórky na rok 2018. Opätovne poslanec Šimulčík navrhol vykonanie kontroly na večierok organizovaný ZŠ v roku 2016, ktorý stál takmer 4000 Eur, ako aj vianočné večierky roku 2017. Sám vyhlásil, že do zistenia kontrolou či sú financované v súlade so zákonom, sa týchto večierkov nezúčastní. K rovnakému konaniu vyzval všetkých poslancov.  Poslanci OZ Šimulčíkov návrh znovu neschválili, no verejná výzva na kontrolu adresovaná kontolórke  Šimulčíkom zostala a je aktuálna. Ak kontrolu nevykoná a v budúcnosti prípadne príde k odhaleniu akejkoľvek nezákonnosti, poslanci budú vedieť ľahko identifikovať  za stav zodpovedné osoby. Kontrolórka Vedrodyiová dala ústne vysvetlenie k financovaniu večierkov. Keď bola poslancom vyzvaná, aby zistenia dala na papier a podpísala sa pod ne - viditeľne zneistela. Dúfam, že toto zneistenie nemá pôvod v obave, že v budúcnosti vyjde najavo opätovne niečo, čo nemala záujem kontrolovať, alebo snáď mala záujem kryť.

Ku kontrole vystúpil aj predseda finančnej komisie  Lipovský s návrhom člena komisie Jána Kavoňa, ktorý navrhol, aby kontrolórka zistila, či predaj majetku obce  vodovodu Václavom Jurčagom  bol v súlade so zákonom. Každú iniciatívu smerujúcu ku kontrole treba uvítať. Zároveň sa ale treba pozastaviť pri  slovách  Jána Kavoňa, kde z pozície člena finančnej komisie verejne konštatoval, že obec nie je v najlepšej finančnej kondícii.  Starosta však tvrdí pravý opak - obec je vo výbornej finančnej kondícii. Kto má teda pravdu? Jeden z nich však určite verejne občanov klame. Ján Kavoň zároveň povedal, že peniaze by nemali ísť na detské ihrisko, ale na vybudovanie vody na Nitrianskej ulici. Vo svojom vystúpení J.Kavoň neodsúdil konanie starostu týkajúce sa odpojenia vody občanom a plytvanie na vysoko nadštandardné benefity zamestnancom, ale bez hanby navrhol zobrať peniaze deťom určené na detské ihrisko.

Takže, skúsme si vysvetliť logiku takéhoto myslenia:

- zobraním peňazí na detské ihrisko vo výške  10 000 Eur a zachovaním benefitov zamestnancov vo výške 10 000 Eur za 5 rokov je obec v "strate" cca  50 000 Eur.

- zachovaním detského ihriska a zobraním benefitov a ich použitím na vybudovanie prípojok na Nitrianskej ulici, sa obec za rovnakých 5 rokov dostane do "zisku" asi 40 000 Eur.

Keby však Kavoň navrhol použiť peniaze z benefitov (každý rok 10 000 Eur), nepotešil by zamestnancov a starostu Holičku. Na veci ale je najlepšie, kedy člen finančej komisie chce zobrať peniaze deťom namiesto výzvy starostovi vyrokovať urobenie prípojok dodávateľom vody, čo bolo v projekte a vyzerá tak, že len nebolo ním vyhotovené. Ale to by musel zároveň pomenovať veci pravými menami a uznať neschopnosť starostu Holičku komunikovať dnes už nielen s občanmi, médiom SOL a TV Markízou, ale aj vodármi.

Čo si vyberie občan?

V ďalších bodkoch rokovania bolo poslancami prelomené veto starostu na uznesenie vo veci neodpojenia obyvateľov od vodovodu starostom Holičkom na konci roka.

Poslanci však neschválili výzvu starostovi, aby dodržal uznesenie OZ, ktorým mal už dávno poslancom predložiť mandát od OZ iniciovať súdny spor s Lodenicou s.r.o. Ak  také uznesenie existuje, je zvláštne, že na niekoľko mesiacov poslancom nebolo starostom Holičkom predložené napriek tomu, že k tomu bol vyzvaný uznesením poslancov OZ. Vyvoláva to podozrenie, že starosta nemá čo predložiť, lebo žiaden takýto dokument neexistuje. Povedané inak, že existuje, tvrdí  len starosta Holička. Je smutné, že väčšina  poslancov sa s jeho pasivitou v podstate stotožňuje.

Starosta obce na konci rokovania zaželal občanom príjemné Vianoce. Žiaľ, benefity k výplate  si museli zabezpečiť sami a až po tom, čo ich svojou prácou zabezpečili zamestnancom OÚ.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
Mladi reporteri
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
Foto Atelier Majko
Označenie inzercie
Reporter24.sk - Slovenský spravodajský portál - internetová televízia
Označenie inzercie
Považie On Line
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Označenie inzercie
BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Bratislava nahlas
Označenie inzercie
Sered On Line
Označenie inzercie
Ján Budaj
Označenie inzercie
INFOSLOBODA
Označenie inzercie
Bratislava Live
Označenie inzercie
Orava-Kysuce
Označenie inzercie
CYKLOCESTOVANIE
Označenie inzercie
Novohrad a Podpolanie
Označenie inzercie
Policia On Line
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie

Milos Majko

Create Your Badge
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Expedicia Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Cestovanie 4
Označenie inzercie
Bottom panel

© majko.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na majko.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign

BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Obcan rozhodni
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie